Hotline
0985 436 438
0973 222 698

Thời trang bé gái

Chân váy kẻ

MS: CPV19021-5
Size: 8-12T
Giá: 165.000 đ

Sơ mo lanh Chippo

MS: CPAG18020-5
Size: 6-10T
Giá: 185.000 đ

Áo sơ mi cotton cool

MS: CPAG19007H5
Size: 7-12T
Giá: 159.000 đ

Chân váy jeans

MS: CPV19020-5
Size: 8-12T
Giá: 165.000 đ

Quần Kaki Chippo

MS: CPQT18015-20T
Size: 3-7T & 8-12T
Giá: 185.000 đ

Quần Kaki Chippo

MS: CPQT18015-20H
Size: 3-7T&8-12T
Giá: 185.000 đ

Áo sơ mi cotton Pony

MS: CPAG19010-2
Size: 7-12T
Giá: 165.000 đ

Áo sơ mi cotton Pony

MS: CPAG19010-1
Size: 7-12T
Giá: 165.000 đ

Quần chip bé gái

MS: CPQG1906-07
Size: 3-8T & 9-16T

Váy Piglet hoa

MS: CPV19019H5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Váy Piglet hoa

MS: CPV19019T5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Váy can thân

MS: CPV19018-2
Size: 8-12T
Giá: 185.000 đ

Váy can thân

MS: CPV19018-1
Size: 8-12T
Giá: 185.000 đ

Bộ cotton Mickey

MS: CPBG19003-2
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Bộ cotton Mickey

MS: CPBG19003-1
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Sơ mi cotton dây dệt

MS: CPAG19009-2
Size: 3-7T
Giá: 145.000 đ

Sơ mi cotton dây dệt

MS: CPAG19009-1
Size: 3-7T
Giá: 145.000 đ

Bộ SN CHIPPO Foodie

MS: CPBG18027HD5
Size: 6-10T
Giá: 165.000 đ

Bộ SN CHIPPO Foodie

MS: CPBG18027LT5
Size: 6-10T
Giá: 165.000 đ

Áo tanktop Banana

MS: CPAG18019HS
Size: 6-10T
Giá: 99.000 đ

Áo tanktop Banana

MS: CPAG18019T
Size: 6-10T
Giá: 99.000 đ

Áo tanktop Banana

MS: CPAG18019V
Size: 6-10T
Giá: 99.000 đ

Áo tanktop Banana

MS: CPAG18019HP
Size: 6-10T
Giá: 99.000 đ

Áo tanktop Banana

MS: CPAG18019X
Size: 6-10T
Giá: 99.000 đ

Váy cỏ 4 lá MẦM

MS: CPSV19005-5
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Bộ mèo hút

MS: CPBG19004T5
Size: 8-12T
Giá: 195.000 đ

Bộ mèo hút

MS: CPBG19004H5
Size: 8-12T
Giá: 195.000 đ

Váy elsa tay bèo

MS: CPV19016H5
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Váy elsa tay bèo

MS: CPV19016X5
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Váy yếm bi mầm

MS: CPSV19007Đ5
Size: 6-24 tháng
Giá: 135.000 đ

Váy yếm bi mầm

MS: CPSV19007H5
Size: 6-24 tháng
Giá: 135.000 đ

Váy mèo rớt vai

MS: CPV19015-5
Size: 8-12T
Giá: 255.000 đ

Váy cotton họa tiết bèo

MS: CPV18022CR-6
Size: 1-6T
Giá: 119.000 đ

Váy cotton họa tiết bèo

MS: CPV18022HD-6
Size: 1-6T
Giá: 119.000 đ

Váy cotton họa tiết bèo

MS: CPV18022CB-6
Size: 1-6T
Giá: 119.000 đ

Bộ cotton họa tiết

MS: CPBG18033BX-6
Size: 1-6T
Giá: 125.000 đ

Bộ cotton họa tiết

MS: CPBG18033CX-6
Size: 1-6T
Giá: 125.000 đ

Bộ cotton họa tiết tay bèo

MS: CPBG18033KT-6
Size: 1-6T
Giá: 125.000 đ

Bộ áo cotton quần thô thêu cú

MS: CPBG18032T-6
Size: 2-7T
Giá: 175.000 đ

Bộ áo cotton quần thô thêu cú

MS: CPBG18032H-6
Size: 2-7T
Giá: 175.000 đ

Váy cotton Chippo is Chippo

MS: CPV19012Đ5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Váy cotton Chippo is Chippo

MS: CPV19012V5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Áo Tshirt hoa

MS: SAG01-AG02-3
Size: 6-24M & 3-7T
Giá: 75.000 đ

Áo Tshirt hoa

MS: SAG01-AG02-2
Size: 6-24M & 3-7T
Giá: 75.000 đ

Áo Tshirt hoa

MS: SAG01-AG02-1
Size: 6-24M & 3-7T
Giá: 75.000 đ

Váy bèo gấu họa tiết

MS: CPV18048KT-6
Size: 2-7T
Giá: 135.000 đ

Váy bèo gấu họa tiết

MS: CPV18048CX-6
Size: 2-7T
Giá: 135.000 đ

Váy bèo gấu họa tiết

MS: CPV18048BX-6
Size: 2-7T
Giá: 135.000 đ

Sét bộ dưa hấu

MS: CPBG19002T5
Size: 3-7T
Giá: 215.000 đ

Sét bộ dưa hấu

MS: CPBG19002H5
Size: 3-7T
Giá: 215.000 đ

Váy pineapple

MS: CPV19014-5
Size: 3-7T
Giá: 185.000 đ

Zuýp bèo in heo

MS: CPV19013HD5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Zuýp bèo in heo

MS: CPV19013HP5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Áo bô hô

MS: CPAG19008H5
Size: 8-12T
Giá: 175.000 đ

Áo bô hô

MS: CPAG19008V5
Size: 8-12T
Giá: 175.000 đ

Váy hoa tai gấu

MS: CPSV19006X
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Váy hoa tai gấu

MS: CPSV19006H
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Váy hoa tai gấu

MS: CPSV19006V
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Áo sơ mi họa tiết bèo ngực

MS: CPAG19006-52
Size: 8-12T
Giá: 185.000 đ

Áo sơ mi họa tiết bèo ngực

MS: CPAG19006-51
Size: 8-12T
Giá: 185.000 đ

Sơ mi cotton Pigface

MS: CPAG19005V5
Size: 8-12T
Giá: 159.000 đ

Sơ mi cotton Pigface

MS: CPAG19005T5
Size: 8-12T
Giá: 159.000 đ

Sơ mi cotton Pigface

MS: CPAG19005X-5
Size: 8-12T
Giá: 159.000 đ

Váy cotton Piglet

MS: CPV19008H5
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Váy cotton Piglet

MS: CPV19008V15
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Váy hoa cổ sen trắng

MS: CPV19004H5
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Váy hoa cổ sen trắng

MS: CPV19004X5
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Váy hoa cổ sen trắng

MS: CPV19004Đ5
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Váy nắp túi

MS: CPV19011H5
Size: 3-7T
Giá: 185.000 đ

Váy nắp túi

MS: CPV19011TT5
Size: 8-12T
Giá: 185.000 đ

Váy cotton đàn chim

MS: CPV18039HS5
Size: 2-7T
Giá: 119.000 đ

Váy cotton đàn chim

MS: CPV18039HP5
Size: 2-7T
Giá: 119.000 đ

Váy cotton đàn chim

MS: CPV18039X5
Size: 2-7T
Giá: 119.000 đ

Quần tregging da cá

MS: CPQG18008-09TT
Size: 6-10T & 11-15T
Giá: 145.000 đ

Quần tregging da cá

MS: CPQG18008-09T
Size: 6-10T & 11-15T
Giá: 145.000 đ

Váy cotton đàn thú MẦM

MS: CPV18042HD5
Size: 9- 36 tháng
Giá: 125.000 đ

Váy cotton đàn thú MẦM

MS: CPV18042HP5
Size: 9- 36 tháng
Giá: 125.000 đ

Váy cotton đàn thú MẦM

MS: CPV18042X5
Size: 9- 36 tháng
Giá: 125.000 đ

Áo sơ mi cotton hồng hạc

MS: CPAG18017T5
Size: 11-15T
Giá: 165.000 đ

Áo sơ mi cotton hồng hạc

MS: CPAG18017H5
Size: 11-15T
Giá: 165.000 đ

Áo sơ mi cotton hồng hạc

MS: CPAG18017X5
Size: 11-15T
Giá: 165.000 đ

Quần sooc da cá bé gái

MS: CPQG18001-03H
Size: 1-5 & 6-10T
Giá: 69.000 đ

Quần sooc da cá bé gái

MS: CPQG18001-03T
Size: 1-5 & 6-10T
Giá: 69.000 đ

Quần thô thêu hoa

MS: CPQG18001H
Size: 2-7T
Giá: 155.000 đ

Quần thô thêu hoa

MS: CPQG18001V
Size: 2-7T
Giá: 155.000 đ

Quần thô thêu hoa

MS: CPQG18018001HT
Size: 2-7T
Giá: 155.000 đ

Váy mầm rớt vai chấm bi in mèo

MS: CPSV19004H5
Size: 6-24 tháng
Giá: 115.000 đ

Váy mầm rớt vai chấm bi in mèo

MS: CPSV19004Đ5
Size: 6-24 tháng
Giá: 115.000 đ

Váy Mickey mầm

MS: CPSV19003-5
Size: 6-24 tháng
Giá: 175.000 đ

Váy kẻ thô họa tiết mèo

MS: CPV19010Đ5
Size: 8-12T
Giá: 235.000 đ

Váy kẻ thô họa tiết kem

MS: CPV19010X5
Size: 8-12T
Giá: 235.000 đ

Sét váy cá heo

MS: CPSV19002-5
Size: 6-24 tháng
Giá: 185.000 đ

Váy thô hoa hồng

MS: CPV19007H5
Size: 3-7T
Giá: 195.000 đ

Váy thô hoa hồng

MS: CPV19007V5
Size: 3-7T
Giá: 195.000 đ

Váy cotton chân jeans

MS: CPV18029HS
Size: 6-11T
Giá: 179.000 đ

Váy cotton chân jeans

MS: CPV18029T
Size: 6-11T
Giá: 179.000 đ

Váy cotton chân jeans

MS: CPV18029HD
Size: 6-11T
Giá: 179.000 đ

Váy cotton chân jeans

MS: CPV18029V
Size: 6-11T
Giá: 179.000 đ

Váy đũi hoa tuylip

MS: CPV19009Đ5
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Váy đũi hoa tuylip

MS: CPV19009V5
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Quần sooc bò xắn gấu

MS: CPAG19003XN5
Size: 8-12T
Giá: 245.000 đ

Quần sooc bò xắn gấu

MS: CPAG19003XĐ5
Size: 8-12T
Giá: 245.000 đ

Áo T-Shirt ngựa

MS: CPAG19003-04V5
Size: 3-7T & 8-12T
Giá: 95.000 đ

Áo T-Shirt ngựa

MS: CPAG19003-04HS5
Size: 3-7T & 8-12T
Giá: 95.000 đ

Áo T-Shirt ngựa

MS: CPAG19003-04T5
Size: 3-7T & 8-12T
Giá: 95.000 đ

Quần cotton họa tiết

MS: CPSQG19001-3
Size: 6M-24M & 3-7T
Giá: 75.000 đ

Quần cotton họa tiết

MS: CPSQG19001-2
Size: 6M-24M & 3-7T
Giá: 75.000 đ

Quần cotton họa tiết

MS: CPSQG19001-1
Size: 6M-24M & 3-7T
Giá: 75.000 đ

Quần bò cây kem

MS: CPQG19002XĐ5
Size: 3-7T
Giá: 225.000 đ

Quần bò cây kem

MS: CPQG19002XN5
Size: 3-7T
Giá: 225.000 đ

Bộ pyjama bé gái

MS: CPBG19001K5
Size: 3-7T
Giá: 225.000 đ

Bộ pyjama bé gái

MS: CPBG19001T5
Size: 3-7T
Giá: 225.000 đ

Áo kẻ in sao

MS: CPAG19001-5
Size: 3-7T
Giá: 135.000 đ

Váy sơ mi MIckey

MS: CPV19006Đ5
Size: 8-12T
Giá: 215.000 đ

Váy sơ mi MIckey

MS: CPV19006T5
Size: 8-12T
Giá: 215.000 đ

Váy hoa dây mầm

MS: CPSV19001X
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Váy hoa dây mầm

MS: CPSV19001V
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Váy hoa dây mầm

MS: CPSV19001H
Size: 6-24 tháng
Giá: 169.000 đ

Váy hoa dây dáng A

MS: CPV19005X
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Váy hoa dây dáng A

MS: CPV19005V
Size: 3-7T
Giá: 175.000 đ

Bộ lanh đuôi cá

MS: CPBG18030X-6
Size: 7-12T
Giá: 175.000 đ

Bộ lanh đuôi cá

MS: CPBG18030H-6
Size: 7-12T
Giá: 175.000 đ

Váy hoa chân Bamboo

MS: CPV18045X-6
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Váy hoa chân Bamboo

MS: CPV18045H-6
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Váy hoa chân Bamboo

MS: CPV18045V-6
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Váy lanh hoa nhí

MS: CPV18046H
Size: 6-10T
Giá: 185.000 đ

Váy lanh hoa nhí

MS: CPV18046TT
Size: 6-10T
Giá: 185.000 đ

Váy lanh hoa nhí

MS: CPV18046T
Size: 6-10T
Giá: 185.000 đ

Váy lanh cổ yếm 7 mầu

MS: CPV18050-6
Size: 7-12T
Giá: 189.000 đ

Váy lanh hoa đuôi cá

MS: CPV18043T-5
Size: 7-12T
Giá: 189.000 đ

Váy lanh hoa đuôi cá

MS: CPV18043X-5
Size: 7-12T
Giá: 189.000 đ

Váy lanh hoa đuôi cá

MS: CPV18043N-5
Size: 7-12T
Giá: 189.000 đ

Áo sơ mi thô đũi nơ cổ trung

MS: CPAG18015H
Size: 6-10T
Giá: 175.000 đ

Áo sơ mi thô đũi nơ cổ trung

MS: CPAG18015V
Size: 6-10T
Giá: 175.000 đ

Áo sơ mi thô đũi nơ cổ trung

MS: CPAG18015T
Size: 6-10T
Giá: 175.000 đ

Áo T-Shirt sơn môi

MS: CPAG18009V
Size: 11-15T
Giá: 125.000 đ

Áo T-Shirt sơn môi

MS: CPAG18009HS
Size: 11-15T
Giá: 125.000 đ

Áo T-Shirt sơn môi

MS: CPAG18009T
Size: 11-15T
Giá: 125.000 đ

Sét áo cotton + chân váy chấm bi

MS: CPBG18003HD
Size: 7-12T
Giá: 185.000 đ

Sét áo cotton + chân váy chấm bi

MS: CPBG18003H
Size: 7-12T
Giá: 185.000 đ

Sét áo cotton + chân váy chấm bi

MS: CPBG18003T
Size: 7-12T
Giá: 185.000 đ

Quần legging thêu hoa

MS: CPQG18010-11TT-5
Size: 6-10T & 11-15T
Giá: 75.000 đ

Quần legging thêu hoa

MS: CPQG18010-11G-5
Size: 6-10T & 11-15T
Giá: 75.000 đ

Quần l

MS: CPQG18010-11T-5
Size: 6-10T & 11-15T
Giá: 75.000 đ

Quần legging thêu hoa

MS: CPQG18010-11HS-5
Size: 6-10T & 11-15T
Giá: 75.000 đ

Quần da cá thêu chim

MS: CPQG18005HS
Size: 6-10T
Giá: 89.000 đ

Quần da cá thêu chim

MS: CPQG18005T
Size: 6-10T
Giá: 89.000 đ

Quần da cá thêu chim

MS: CPQG18005G
Size: 6-10T
Giá: 89.000 đ

Quần da cá thêu chim

MS: CPQG18005C
Size: 6-10T
Giá: 89.000 đ

Quần da cá thêu chim

MS: CPQG18005HP
Size: 6-10T
Giá: 89.000 đ

Bộ quần jeans hoa áo cotton

MS: CPBG18001HP
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Bộ quần jeans hoa áo cotton

MS: CPBG18001HS
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Bộ quần jeans hoa áo cotton

MS: CPBG18001T
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Bộ quần jeans hoa áo cotton

MS: CPBG18001V
Size: 7-12T
Giá: 225.000 đ

Sét váy yếm + áo cotton

MS: CPV19004H
Size: 3-7T
Giá: 225.000 đ

Sét váy yếm + áo cotton

MS: CPV19004T
Size: 3-7T
Giá: 225.000 đ

Váy thô boi rớt vai

MS: CPV19003X
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Váy thô boi rớt vai

MS: CPV19003T
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Váy thô boi rớt vai

MS: CPV19003Đ
Size: 3-7T
Giá: 165.000 đ

Váy kẻ xếp ly trắng

MS: CPV180382X
Size: 7-12T
Giá: 189.000 đ

Váy kẻ xếp ly trắng

MS: CPV180381H
Size: 7-12T
Giá: 189.000 đ

Sét váy cotton thêu cá heo

MS: CPBG18013T
Size: 1-5T
Giá: 159.000 đ

Sét váy cotton thêu cá heo

MS: CPBG18013TT
Size: 1-5T
Giá: 159.000 đ

Sét váy cotton thêu cá heo

MS: CPBG18013H
Size: 1-5T
Giá: 159.000 đ

Bộ cotton chó Woof

MS: CPBG18029X-5
Size: 11-15T
Giá: 225.000 đ

Bộ cotton chó Woof

MS: CPBG18029HS-5
Size: 11-15T
Giá: 225.000 đ

Bộ cotton chó Woof

MS: CPBG18029HP-5
Size: 11-15T
Giá: 225.000 đ

Bộ cotton hươu cao cổ

MS: CPBG18022T
Size: 1-5T
Giá: 145.000 đ

Bộ cotton hươu cao cổ

MS: CPBG18022X
Size: 1-5T
Giá: 145.000 đ

Bộ cotton hươu cao cổ

MS: CPBG18022HP
Size: 1-5T
Giá: 145.000 đ

Bộ cotton hươu cao cổ

MS: CPBG18028HD
Size: 1-5T
Giá: 145.000 đ

Bộ cotton hoa 7 mầu

MS: CPBG18015
Size: 1-6T
Giá: 119.000 đ

Bộ cotton 3 con mèo

MS: CPBG18022HD-6
Size: 5-10T
Giá: 155.000 đ

Bộ cotton 3 con mèo

MS: CPBG18022HP-6
Size: 5-10T
Giá: 155.000 đ

Bộ cotton 3 con mèo

MS: CPBG18022HS-6
Size: 5-10T
Giá: 155.000 đ

Áo Tshirt in hoa

MS: CPAG18014X
Size: 6-10T
Giá: 105.000 đ

Áo Tshirt in hoa

MS: CPAG18014V
Size: 6-10T
Giá: 105.000 đ

Áo Tshirt in hoa

MS: CPAG18014G
Size: 6-10T
Giá: 105.000 đ

Áo Tshirt in hoa

MS: CPAG18014H
Size: 6-10T
Giá: 105.000 đ

Quần giả váy kẻ

MS: CPV19002B
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Quần giả váy kẻ

MS: CPV19002A
Size: 3-7T
Giá: 155.000 đ

Juyp denim hoa

MS: CPV19001B
Size: 8-12T
Giá: 135.000 đ

Juyp denim hoa

MS: CPV19001A
Size: 8-12T
Giá: 135.000 đ

Váy thô bướm phối cotton

MS: CPV18036H-6
Size: 2-7T
Giá: 175.000 đ

Váy thô bướm phối cotton

MS: CPV18036X-6
Size: 2-7T
Giá: 175.000 đ

Váy thô bướm phối cotton

MS: CPV18036V-6
Size: 2-7T
Giá: 175.000 đ

Bộ cotton kẻ ander

MS: CPBG18014T
Size: 7-12T
Giá: 169.000 đ

Bộ cotton kẻ ander

MS: CPBG18014TT
Size: 7-12T
Giá: 169.000 đ

Váy cotton 3 tầng vương niệm

MS: CPV18038H-6
Size: 5-10T
Giá: 175.000 đ

Váy cotton 3 tầng vương niệm

MS: CPV18038TT-6
Size: 5-10T
Giá: 175.000 đ

Áo sơ mi cotton thêu cún

MS: CPAG18011Đ
Size: 5-10T & 11-15T
Giá: 135.000 đ

Áo sơ mi cotton thêu cún

MS: CPAG18011H
Size: 5-10T & 11-15T
Giá: 135.000 đ

Áo sơ mi cotton thêu cún

MS: CPAG18011V
Size: 5-10T & 11-15T
Giá: 135.000 đ

Áo sơ mi cotton thêu cún

MS: CPAG18011X
Size: 5-10T & 11-15T
Giá: 135.000 đ

Thông tin giao dich

vcb

Ngân hàng Vietcombank
Số TK: 0011 0031 68537
Chủ TK: Trần Thanh Hiền
Chi nhánh Hội sở - Hà Nội

 

agribank

Ngân hàng Agibank
Số TK: 1400 2054 02709
Chủ TK: Trần Thanh Hiền
Chi nhánh Láng Hạ - Hà Nội

 

logo vietinbank

Ngân hàng VietinBank
Số TK: 102001457093
Chủ TK: Trần Thanh Hiền
Chi nhánh Tây Hà Nội

 

Ngân hàng BIDV
Số TK: 12510001010533
Chủ TK: Trần Thanh Hiền
Chi nhánh Đông Đô - Hà Nội

tai xuong
Ngân hàng TECHCOMBANK
Số TK: 19027839636020
Chủ TK: Trần Thanh Hiền
Chi nhánh Hội sở - Hà Nội

 

  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Lượt truy cập: 1,262,876
Hỗ trợ trực tuyến